Maternovy stránky

Štíty města Sezemic

Pořadatel :SSK Sezemice 0253
Místo konání :střelnice Sezemice
Datum :17.7.2021
Disciplína :LM, SM 60
Startovné :80 Kč
Časový rozvrh :do 8:30 prezentace
 9:00 začátek 1. směny
Kontakt :Adamová Jana
 tel. 739 106 744