Maternovy stránky

Jarní cena

29.ročník

Pořadatelé :ČAAS, z.s., Klub technických sportů Pardubice
 SSK Pardubice 0712
Místo konání :střelnice Pardubice, Pod Vinicí
Disciplína :SP 30
Datum konání :26.6.2021
Startovné :50 Kč
Časový rozvrh :8:00 - 8:30 prezentace
 9:00 začátek střelby
Kontakt :email: korinekv@seznam.cz