Maternovy stránky

Oblastní střelecká liga Pelhřimovska 2021

22.ročník

Pořadatelé :AVZO Horní Cerekev p.s., SSK Horní Cerekev
Místo konání :střelnice Horní Cerekev
Disciplína :LM, SM 60, 3x20
Datum :1.kolo 6.6.2021
 2.kolo 20.6.2021
 3.kolo 18.7.2021
 4.kolo 22.8.2021
 Podzimní výstřel 25.9.2021
Startovné :LM, SM 60 - 100 Kč, 3x20 - 60 Kč
 mládež a dorost okr. Pe - 70 Kč, 3x20 - 40 Kč
Časový rozvrh :8:00 - 8:30 prezentace
 8:45 začátek 1. směny
Kontakt :Matějka Milan
 telefon: 724 911 455
 email: m.milan71@seznam.cz