Maternovy stránky

Veřejná soutěž

Pořadatelé :AVZO Košetice p. s.
Místo konání :střelnice Košetice
Disciplína :Opakovací puška 3x10
 Samonabíjecí puška 3x10
Datum konání :1.kolo - 16.5.2021
 2.kolo - 4.7.2021
 3.kolo - 22.8.2021
 4.kolo - 26.9.2021
 5.kolo - 15.10.2021
Startovné :200 Kč za disciplínu
Časový rozvrh :8:00 - 9:00 prezentace
 9:30 začátek 1. směny
Kontakt :František Daniel
 tel.: 723 726 395
 email: frantisekdaniel@quick.cz