Maternovy stránky

Oblastní střelecká liga - pistole

Pořadatelé :AVZO Košetice p. s.
Místo konání :střelnice Košetice
Disciplína :SP 30+30, VP 30
Datum konání :1.kolo - 23.5.2021
 2.kolo - 30.5.2021
 3.kolo - 11.7.2021
 4.kolo - 15.8.2021
 5.kolo - 12.9.2021
Startovné :100 Kč za disciplínu
Časový rozvrh :8:00 - 8:45 prezentace
 9:00 začátek 1. směny
Kontakt :František Daniel
 tel.: 723 726 395
 email: frantisekdaniel@quick.cz